MEMUR ALIMI İLE İLGİLİ İSTENİLEN BELGELER

MEMUR ALIMI İLE İLGİLİ İSTENİLEN BELGELER

                 Belediyemize İçişleri Bakanlığının 02/03/2018 tarihli Bakan onayı ile açıktan atama yöntemiyle 3 Adet Memur, 1 Adet Zabıta Memuru ve 1 Adet Mühendis alımına ilişkin olarak yapılan sınavlarda başarılı olanlar ve atamaya hak kazananlardan Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinin 14. Maddesine istinaden istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.  Adayların belgeleri en geç 13/07/2018 tarihine kadar Belediyemize teslim etmeleri gerekmektedir.

 

İSTENİLEN BELGELER

  • İş Müracaat Dilekçesi
  • Sabıka Kaydı
  • Diploma Aslı
  • Sağlık Raporu
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • Adres Beyanı