İMAR PLAN TADİLATI

İMAR PLAN TADİLATI

İlçemiz Fatih (Dere) Mahallesi 115 ada 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda “ayrık nizam - konut” niteliğindeki alanın “kültürel tesis alanı” olarak değiştirilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği tasarımı Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 5 sayılı kararı ile onaylanarak bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.