İMAR PLAN TADİLATI

İMAR PLAN TADİLATI

İlçemiz Yeni Mah. 766 ada 10 parsel numaralı taşınmazın “konut” niteliğinin “ticaret+turizm” olarak değiştirilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği tasarımının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 25 sayılı kararı ile onaylanarak 1 aylık süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.