Çayıralan Belediyesi

İMAR PLAN TADİLATI

Geri

İMAR PLAN TADİLATI

21 Ocak 2021

İlçemiz Fatih (Dere) Mahallesi 148 ada 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda “konut dışı kentsel çalışma” niteliğindeki alanın “ibadet yeri” olarak değiştirilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği tasarımı Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 4 sayılı kararı ile onaylanarak bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

DİĞER DUYURULAR