Çayıralan Belediyesi

İMAR PLAN TADİLATI

Geri

İMAR PLAN TADİLATI

16 Temmuz 2021

İlçemiz İshaklı mahallesinde bulunan 239 ada 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-49-50 parsellerin bulunduğu alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planlarımızda “Sosyal Kültürel ve Spor Tesisleri” olarak değiştirilmesini kapsayan plan değişiklik tasarımı 05.07.2021 tarih ve 30 sayılı belediye meclisi kararı ile onaylanarak 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

DİĞER DUYURULAR